Η Εταιρεία

Η INTERCON CONSTRUCTIONS είναι μια δυναμική τεχνική εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε από ανθρώπους με προσωπική εμπειρία πάνω από 25 χρόνια, με σκοπό να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες της, από την έναρξη του έργου έως την τελική ολοκλήρωση του.

Από τον αρχικό σχεδιασμό, τις μελέτες, τις άδειες έως και την κατασκευή, η εταιρεία εργάζεται με συνέπεια, αφοσίωση και πάθος ώστε το τελικό αποτέλεσμα να πετυχαίνει τους ποιοτικούς της στόχους και να ικανοποιεί πλήρως τους πελάτες της, πάντα μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουν συμφωνηθεί.

Η εταιρεία αναλαμβάνει πάσης φύσεως κατασκευές όπως κτίρια κατοικιών, επαγγελματικά ακίνητα, τουριστικά ακίνητα και ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σχολεία, νοσοκομεία, αναδιαμόρφωση δημόσιων χώρων, οδοποιία, ηλεκτρομηχανολογικά έργα, υδραυλικά, στρατιωτικά, αθλητικά κλπ.